Franchise Business

ซาริน่ามีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาร้านค้าทองคำ อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ซาริน่า ที่มีรูปแบบร้าน และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นต้นแบบสู่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำ ของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA ต่อไป

Gold Saving with
Zarina Mobile Application

การออมทอง คือ การที่ลูกค้าตกลงซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% จากบริษัทในลักษณะของการทยอยซื้อ และฝากทองทองคำไว้กับบริษัท โดยการซื้อและ/หรือการขอรับคืนทองคำ และ/หรือการขายทองคำของลูกค้าจะเป็นไปตามระยะเวลาเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต

  

High quality products

ทองคำ เป็นแร่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในพวกโลหะที่มีเนื้ออ่อน สีเหลืองสุกปลั่งตลอดเวลา ไม่เป็นสนิม ไม่หมอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ปัจจุบัน ทองคำไม่เพียงแค่ถูกใช้เป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงมีการนำทองคำมาใช้เป็นเครื่องประดับ และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มานานและดูสวยงามเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในด้านการลงทุนอีกด้วยทั่วโลกต่างให้ความเห็นตรงกันว่า ทองคำ เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นสากล แน่นอนว่า การซื้อขายทองคำในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามเป็นสำคัญเท่านั้น แต่ทองคำยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลด้านอื่น ๆ กับผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของ นั่นคือสามารถสร้างกำไรเพิ่มเติม หรือสร้างความมั่นคงด้านการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ