OUR STORY

The Golden Road, We Make The History

บนเส้นทางทองคำ...จากวันนั้นถึงวันนี้

ก่อนปี พ.ศ. 2529
เริ่มต้นธุรกิจครอบครัวด้วยการรับซื้อทองเก่า
พ.ศ. 2529
เริ่มต้นกิจการร้านค้าทองคำ ในนาม ห้างทองเนรมิต
  • - ห้างทองเนรมิต สาขาบางใหญ่
  • - ห้างทองเนรมิต สาขาสนามบินน้ำ
  • - ห้างทองเนรมิต สาขากาญจนาภิเษก่
พ.ศ. 2558
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายขยายร้านค้าทองคำ By ZARINA
พ.ศ. 2559
ศูนย์การเรียนรู้ทองคำ สาขากาญจนาภิเษก
Flagship สาขาแรกกาญจนาภิเษก