OUR STORY

The Golden Road, We Make The History

บนเส้นทางทองคำ...จากวันนั้นถึงวันนี้

ก่อนปี พ.ศ. 2529
เริ่มต้นธุรกิจครอบครัวด้วยการรับซื้อทองเก่า
พ.ศ. 2529
เริ่มต้นกิจการร้านค้าทองคำ ในนาม ห้างทองเนรมิต
  • - ห้างทองเนรมิต สาขาบางใหญ่
  • - ห้างทองเนรมิต สาขาสนามบินน้ำ
  • - ห้างทองเนรมิต สาขากาญจนาภิเษก่
พ.ศ. 2558
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายขยายร้านค้าทองคำ By ZARINA
พ.ศ. 2559
ศูนย์การเรียนรู้ทองคำ สาขากาญจนาภิเษก
Flagship สาขาแรกกาญจนาภิเษก
“เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี “ร้านทองเนรมิต” เปิดขึ้นครั้งแรกภายใน ตึกแถวคูหาเดียว เพื่อให้บริการลูกค้าในย่านดังกล่าว ซึ่งเป็นร้านทองตู้แดงที่เป็นกิจการภายใน ครอบครัว โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากการที่พ่อและแม่เป็นผู้รับซื้อทองเก่า เศษทอง ตาม ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ มานาน แล้วมีความใฝ่ฝันอยากจะมีร้านทองเป็นของครอบครัว ซึ่งในการ เปิดร้านแรกนั้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะภายในระยะเวลาหนึ่งปีก็สามารถที่ จะขยายพื้นที่หน้าร้านเป็นตึกแถวใหญ่ห้องหัวมุม เพื่อให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมทองคำแบบ ครบวงจร ทั้งซื้อ ขาย สั่งทำ ขายฝาก ซ่อมบำรุง และสามารถขยายร้านสาขาออกไปในอำเภอต่างๆ ใด้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยอาศัยบุคลากรภายในครอบครัวทั้งหมด ช่วยกันบริหารจัดการร้านค้า ทองสาขาต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาก็ได้พัฒนารูปแบบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ และวิธีการทำธุรกิจ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงเป็นการยากที่จะขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้”

ชื่อแบรนด์ ZARINA(ซาริน่า)

เป็นชื่อที่มีความหมายใน 3 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ แปลว่า ทอง ภาษารัสเซีย แปลว่า ราชินีผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าชีวิตที่เป็นผู้หญิง รวมกันจึงมีความหมายในภาษาไทยว่า ราชินีแห่งทองคำ

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่นำมาตีความใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘อัล บารัค’ (Al Buraq) หรือม้าบิน ผสมผสานกับอักษรอราบิก