ตู้ออมทอง zarina

Gold Saving Kiosk By ZARINA

ตู้ออมทอง ZARINA เป็นนวัตถกรรมสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทอง โดยสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย คุ้มค่ากับการลงทุน ที่สนใจในการทำธุรกิจตู้ออมทอง ZARINA ทางบริษัท จึงได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทางซาริน่าได้คิดค้นเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อให้นักลงทุนหรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ มีความมั่นใจในการทำธุรกิจร้านค้าทองคำอย่างมั่นใจ

คุณสมบัติของตู้ออมทอง ZARINA
  • หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว
  • มีระบบรักษาความปลอดภัย
  • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
  • ธุรกรรม ออมทอง
  • ธุรกรรม สั่งซื้อออนไลน์
  • ธุรกรรม สั่งผลิตสินค้าทองคำ
ข้อดี Gold Saving Kiosk By ZARINA
  • สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
  • สามารถบริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง
  • มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย เพียงแค่สัมผัสหน้าจอ

ตู้ออมทอง ZARINA