เจ้าหน้าที่ตัดต่อ VDO (Media Officer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. สามารถถ่ายภาพ ถ่าย VDO
  2. สามารถตัดต่อ VDO และทำสื่อวิดิทัศน์ได้
  3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการลำดับการดำเนินเรื่องได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานได้ตาม Timeline และการส่งมอบงานตามกำหนด Deadline และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์
คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปวส. – ปริญญาตรี
  3. ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

SALE EXECUTIVE