นักการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. วางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 2. ปฎิบัติงานด้านการตลาดตามแผนงานการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 3. ปฎิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ งาน Graphic Design และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดตามรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผุ้บังคับบัญชา
 5. ประเมินผลของการส่งเสริมการขายของบริษัท
 6. ร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
 7. งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดเท่านั้น
 3. มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ มีควมรับผิดชอบ
 4. ประสบการณ์ในด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 5. มีความสามารถในการจัดระบบการทำงานได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 7. มีทักษะความรู้ความสามารถในการวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

SALE EXECUTIVE