เราต้องการคุณ

sale executive
(จำนวน 3 อัตรา)

นำเสนอขายสินค้า เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และปิดยอดขายให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ

Sales Supervisor
(จำนวน 1 อัตรา)

ควบคุม ดูแลและร่วมในการวางแผน และปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ธุรกิจกำหนด รวมทั้งรับผิดชอบความถูกต้อง รวดเร็วในการดูแลลูกค้า การจัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
(จำนวน 1 อัตรา)

ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส ของบริษัท ติดต่อประสานงานดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานสรรพกร ฯลฯ

VDO (Media Officer)
(จำนวน 1 อัตรา)

สามารถถ่ายภาพ ถ่าย VDO สามารถตัดต่อ VDO และทำสื่อวิดิทัศน์ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการลำดับการดำเนินเรื่องได้เป็นอย่างดี

นักการตลาด
(จำนวน 1 อัตรา)

วางแผนและปฎิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดสนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด