CEO VISION

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อยู่ที่งานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด และเพื่อให้ตอบโจทย์ยุคสมัย 4.0 ซาริน่ายังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการบริหารการจัดการ เพื่อความมั่นคง แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตสืบต่อไป
  • ด้วยทองคำเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและมีสภาพคล่องค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ผู้ขายสามารถสร้างกำไรจากทองคำที่ขายออกไปได้ และในขณะเดียวกัน ทองคำนั้นยังสามารถที่จะย้อนกลับมาสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ขายในรูปแบบอื่นๆ ได้อีก ทั้งการรับซื้อคืน การนำทองกลับมาขายฝาก ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อทองไปเพื่อเป็นเครื่องประดับร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อยามจำเป็นจะต้องใช้เงินคงไม่เก็บทองไว้แล้วนำที่ดินไปขาย คนส่วนใหญ่เลือกจะนำทองไปทำประโยชน์ในเรื่องของการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าอย่างแน่นอน
  • นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นสินค้าที่ทั่วโลกยอมรับ ทุกคนแสวงหาทองคำ สำหรับประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือเรื่องงานฝีมือที่ยากจะเทียบได้ ทั้งนี้ เราก็ยังมีจุดอ่อนคือในเรื่องของนวัตกรรมซึ่งถ้าหากโอกาสนี้ไม่ถูกพัฒนา จากจุดแข็งในเบื้องต้นก็คงไม่สามารถที่จะส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นได้ ซาริน่าเองต้องการที่จะเติบโตอย่างชัดเจนในธุรกิจทองคำ จึงนำทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือแม้แต่อปุสรรคมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยประสบการณ์ด้านธุรกิจทองคำที่มีมายาว ตัวผมเองเป็นคนยืนขายทองหน้าร้านจนกระทั่งเติบโตมาเป็นผู้ดูแลธุรกิจ และมองเห็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคสมัย รวมถึงในช่วงรอยต่อที่ผู้ค้าทองรุ่นหนึ่งมีความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจให้แก่ผู้ค้าทองอีกรุ่นหนึ่ง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐมาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซาริน่า จึงตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจทองคำในรูปแบบเดิมๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเดิมๆ ภายใต้ระบบบริการจัดการแบบเดิมนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ๆ เกิดความสนใจและเข้ามารับช่วงต่อในธุรกิจทองคำ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ซาริน่าได้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากธุรกิจในรูปแบบบริษัท จำกัด หรือธุรกิจครอบครัวโดยผมเป็นรุ่นที่ 3 ที่เข้ามาดูแลตรงนี้ มาสู่บริษัท มหาชน ที่ชัดเจน เราสามารถสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคได้ว่า ธุรกิจร้านค้าทองคำนั้นสามารถที่จะขยายไปในรูปแบบของแฟรนไชส์ได้และไม่ยากอย่างที่คิด แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ (Know How) เรื่องทองเลย คุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองได้ โดยซาริน่าจะช่วยคุณทั้งในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับทองคำ การทำการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อช่วยในเรื่องของการรับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนและเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
และจากความมุ่งมั่นสู่การเป็น Gold Business Solution อย่างแท้จริงนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซาริน่า จึงเดินหน้าพัฒนาระบบและสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรในอนาคตข้างหน้าได้ ในปี 2561 เรามุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขา เพิ่มแฟรนไชส์ซี เราเชื่อว่าการต่อยอดตรงนี้จะทำให้มูลค่าของซาริน่าเติบโตได้อย่างเต็มที่ และเราก็พยายามเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้กับทุกๆ มิติที่เราไปอยู่ด้วย เราเชื่อมั่นว่า กลุ่มผู้บริโภคในส่วนค้าปลีกนั้น รับรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของซาริน่ามีความแตกต่าง และจุดนี้เองที่จะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มแฟรนไชส์ซีว่า เมื่อใดก็ตามที่เข้ามาในระบบของซาริน่า จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้