CEO VISION

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อยู่ที่งานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด และเพื่อให้ตอบโจทย์ยุคสมัย 4.0 ซาริน่ายังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการบริหารการจัดการ เพื่อความมั่นคง แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตสืบต่อไป
ธุรกิจทองคำ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่บางช่วงบางตอนอาจมีปัจจัยบางประการเข้ามาเกี่ยวพันอันจะส่งผลต่อการปรับตัวขึ้น-ลงของราคาทองคำ ณ ช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ดีธุรกิจทองคำ ยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะยึดครองพื้นที่ในตลาดไว้ได้โดยไม่ สูญหายไปจากประเทศไทยและในระดับโลก
ด้วยทองคำเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและมีสภาพคล่องค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ผู้ขายสามารถสร้างกำไรจากทองคำที่ขายออกไปได้ และในขณะเดียวกัน ทองคำนั้นยังสามารถที่จะย้อนกลับมาสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ขายในรูปแบบอื่นๆ ได้อีก ทั้งการรับซื้อคืน การนำทองกลับมาขายฝาก ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อทองไปเพื่อเป็นเครื่องประดับร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อยามจำเป็นจะต้องใช้เงินคงไม่เก็บทองไว้แล้วนำที่ดินไปขาย คนส่วนใหญ่เลือกจะนำทองไปทำประโยชน์ในเรื่องของการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นสินค้าที่ทั่วโลกยอมรับ ทุกคนแสวงหาทองคำ สำหรับประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือเรื่องงานฝีมือที่ยากจะเทียบได้ ทั้งนี้ เราก็ยังมีจุดอ่อนคือในเรื่องของนวัตกรรมซึ่งถ้าหากโอกาสนี้ไม่ถูกพัฒนา จากจุดแข็งในเบื้องต้นก็คงไม่สามารถที่จะส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นได้ ซาริน่าเองต้องการที่จะเติบโตอย่างชัดเจนในธุรกิจทองคำ จึงนำทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือแม้แต่อปุสรรคมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยประสบการณ์ด้านธุรกิจทองคำที่มีมายาว ตัวผมเองเป็นคนยืนขายทองหน้าร้านจนกระทั่งเติบโตมาเป็นผู้ดูแลธุรกิจ และมองเห็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคสมัย รวมถึงในช่วงรอยต่อที่ผู้ค้าทองรุ่นหนึ่งมีความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจให้แก่ผู้ค้าทองอีกรุ่นหนึ่ง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐมาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซาริน่า จึงตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจทองคำในรูปแบบเดิมๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเดิมๆ ภายใต้ระบบบริการจัดการแบบเดิมนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ๆ เกิดความสนใจและเข้ามารับช่วงต่อในธุรกิจทองคำ
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านทองคำมากว่า 30 ปี เพื่อเป็นตัวช่วยและสนับสนุนผู้ที่ต้องการหรือสนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนด้านทองคำในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และเครื่องประดับเพชร ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีความมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจโดยใช้ระบบการดำเนินงานที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นมิติใหม่ในการลงทุนด้านทองคำที่สามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบการทำธุรกิจของบริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงเป็น Gold Business Solution ให้กับนักลงทุนที่ ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทองคe โดยแนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ ที่ผมและทีมผู้บริหารมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ซึ่งเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการขยายและมีอัตราการเติบโตของผู้บริโภคที่ค่อนข้างสูง จึงนำแนวคิดนี้มาผสมผสานกับธุรกิจร้านทองของบ้านเรา เกิดเป็นโซลูชั่นของซาริน่า
คำว่า ซาริน่า ในภาษาอาหรับคือเรื่องของทองคำ เครื่องประดับของสูงค่า คำว่า ซาร์ ภาษารัสเซียหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ ซาริน่าจึงหมายความถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทองคำ หรือ ราชา ราชินีแห่งทองคำซึ่งมีนัยยะความหมายที่ดี ส่วนโลโก้ของซาริน่ามีจุดเริ่มต้นมาจากสัตว์ของพระเจ้าตัวหนึ่งชื่อ อัลบาลัค เป็นม้ามีปีก หัวเป็นผู้หญิง ไม่ว่าจะตะวันตกหรือเอเชียมองว่า ม้าเป็นสัตว์ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ม้าตัวนี้มีความเป็นผู้หญิง ว่องไว สวยงาม จะเห็นว่าตรงต่างหูข้างหนึ่งดูเหมือนสมบรูณ์ แต่อีกข้างไม่มีอะไรเลย สอดคล้องกับแนวคิดของเราที่มองว่า ในธุรกิจใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะธุรกิจทองคำ การที่จะสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจนั้นเกิดจากความไม่สมบูรณ์ก่อน แล้วมาเติมแต่งให้เกิดความสมบูรณ์
ซาริน่าวางตัวเองเป็นแฟรนไชส์ เราสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกมิติ เนื่องจากเราตระหนักดีว่า ในธุรกิจร้านทองนั้นมีอะไรที่เป็นช่องโหว่บ้าง และเราเชื่อว่า ซาริน่า สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านทองรวมถึงผู้บริโภคได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง ทั้งแฟรนไชส์และสาขาของซาริน่าเอง นับตั้งแต่เรื่องการแต่งตัว พนักงานทุกคนจะสวมชุด ยูนิฟอร์ม ทีเป็นมาตรฐานของซาริน่า เราพยายามคัดเลือกพนักกงานที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยพนักงานของเรานี้ล้วนได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญของซาริน่า ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับพนักงานรวมไปถึงเรื่องการบริการนั้นก็เป็นเพราะ โดยปกติแล้ว ในธุรกิจร้านทองทั่วไป ลูกค้าจะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ค่อนข้างสูง เคยใช้บริการร้านไหนก็มักจะกลับไปร้านนั้นด้วยความคุ้นเคยกัน เช่นนี้หากคนรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามารับช่วงธุรกิจต่อไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเหมือนกับที่รุ่นก่อนๆ ทำไว้ ก็อาจส่งผลต่อความไว้วางใจ ความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อในกลุ่มผู้บริโภคได้ในที่สุด
นอกจากนี้ ซาริน่า ยังให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ยกตัวอย่าง เช่น การจัดทำระบบสมาชิก (Member Card) หรือโปรแกรมออมทอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อย่างในกรณีของโปรแกรมออมทองนั้น เรามองว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลใจหากจะต้องนำเงินก้อนใหญ่ไปซื้อทองคำหนัก 1 บาทหรือ 50 สตางค์ก็ตาม เพราะค่าครองชีพก็สูงขึ้น เราจึงคิดค้นระบบนี้ขึ้นมา ลูกค้ามีเงินเท่าไหร่ซื้อทองได้เท่านั้นและสะสมไว้จนกระทั่งถึงน้ำหนักตามต้องการ ก็จะสามารถนำทองก้อนนั้นไปได้โดยไม่กำหนดระยะเวลา ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภค
และยังมีในเรื่องของการซื้อ-ขายที่ลูกค้าสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของซาริน่าได้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น และจุดนี้เองที่จะย้อนกลับมาสู่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพราะเรามองว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะเติบโตไปได้ดีก็ต่อเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้เกิดการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์เรา เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ง่ายดายขึ้นมากจากการใช้เครื่องมือสื่อสารเพียงเครื่องเดียว ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เองก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปนั่งเฝ้าธุรกิจทั้งวันหากต้องการมีวิถีชีวิตที่สามารถรีแลกซ์ได้ ซาริน่าจึงได้นำเทคโนโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็ค อย่างไรก็ดี สิ่งที่หลายคนยังคงกังวลคือเรื่องทองจริง ทองปลอม ซาริน่าจึงวางตำแหน่งตัวเองเป็นแฟรนไชส์เพื่อ ตอบโจทย์ให้คนกลุ่มนี้ด้วย โดยซาริน่านับเป็นรายแรกสำหรับธุรกิจ ประเภทแฟรนไชส์ร้านทอง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ซาริน่าได้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากธุรกิจในรูปแบบบริษัท จำกัด หรือธุรกิจครอบครัวโดยผมเป็นรุ่นที่ 3 ที่เข้ามาดูแลตรงนี้ มาสู่บริษัท มหาชน ที่ชัดเจน เราสามารถสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคได้ว่า ธุรกิจร้านค้าทองคำนั้นสามารถที่จะขยายไปในรูปแบบของแฟรนไชส์ได้และไม่ยากอย่างที่คิด แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ (Know How) เรื่องทองเลย คุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองได้ โดยซาริน่าจะช่วยคุณทั้งในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับทองคำ การทำการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อช่วยในเรื่องของการรับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนและเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะในธุรกิจร้านทอง คนที่จะสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้เร็วที่สุด ตรงจุดที่สุดคือคนที่สามารถมีข้อมูล มีระบบในการบริหารจัดการเราจะเห็นว่าในธุรกิจค้าปลีกก็ดี ธุรกิจโชว์ห่วยก็ดีตอนนี้เติบโตมาก เมื่อ 5-7 ปีก่อนเราก็ไม่เชื่อว่าคนไทยจะสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ขนาดนี้ เช่นเดียวกันในธุรกิจทองคำ แม้ซาริน่าจะเป็นธุรกิจของคนไทย แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่อยู่นอกประเทศที่มองว่าศักยภาพของเมืองไทยสามารถ เติบโตไปอีกได้ และต้องการเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจนี้ เพราะฉะนั้น หากผู้ประกอบการร้านทองของไทยยังไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง สุดท้ายก็จะได้รับผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดขึ้นคือเรื่องกฎหมาย เดิมทีธุรกิจร้านทองไม่ได้อยู่ในนิติบุคคล แต่เป็นเจ้าของคนเดียวแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้และปีหน้าจะเป็นปีที่เริ่มเข้มงวด ธุรกิจร้านทองเริ่มจะเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจ มีวงเงิน มีมูลค่ามหาศาล รัฐบาลเองจึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มเข้ามาควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นทาง ทั้งผู้นำเข้า ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง จนกระทั่งถึงร้านค้าปลีก จุดนี้เองเป็นจุดสำคัญที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านทองอย่างยิ่ง เพราะเดิมทีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบ เปิดร้านก็ไม่จำเป็นต้องเช็คอะไรเนื่องจากอยู่ร้านเอง บัญชีก็ไม่ต้องทำ กำไรก็ไม่รู้แต่คาดการณ์ได้ว่าปีนี้น่าจะได้ 3 ล้านบาท 5 ล้านบาท แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆ เท่าไร การต่อยอดธุรกิจก็จะจำกัด
เมื่อซาริน่าไม่ได้เข้ามาเป็นคู่แข่งของใคร เราเข้ามาเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่าย เราเข้ามาช่วยเหลือในระบบที่ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ ในส่วนของค้าปลีก ถึงแม้ว่าจะมีแฟรนไชส์ซาริน่าเปิดมากขึ้นแต่ธุรกิจเครื่องประดับธุรกิจทองคำก็ยังไม่ถือว่าถึงจุดอิ่มตัว แม้จากผลการวิจัยออกมาว่าผู้บริโภคอาจเปลี่ยนเทรนด์ในเรื่องของการซื้อทองคำจากการซื้อเป็นเครื่องประดับมาเป็นซื้อเพื่อการลงทุนมากขึ้น แต่อย่าลืมว่าฐานของประเทศไทยประชากร 70 ล้านคน 40 เปอร์เซ็นต์การซื้อทองคำในภาคของประชากรต่างจังหวัดยังซื้อเป็นเครื่องประดับอยู่ กลุ่มนี้ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้
และจากความมุ่งมั่นสู่การเป็น Gold Business Solution อย่างแท้จริงนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซาริน่า จึงเดินหน้าพัฒนาระบบและสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรในอนาคตข้างหน้าได้ ในปี 2561 เรามุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขา เพิ่มแฟรนไชส์ซี เราเชื่อว่าการต่อยอดตรงนี้จะทำให้มูลค่าของซาริน่าเติบโตได้อย่างเต็มที่ และเราก็พยายามเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้กับทุกๆ มิติที่เราไปอยู่ด้วย เราเชื่อมั่นว่า กลุ่มผู้บริโภคในส่วนค้าปลีกนั้น รับรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของซาริน่ามีความแตกต่าง และจุดนี้เองที่จะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มแฟรนไชส์ซีว่า เมื่อใดก็ตามที่เข้ามาในระบบของซาริน่า จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้